btu แอร์ ดูตรงไหน

btu แอร์ ดูตรงไหน
btu แอร์ ดูตรงไหน

ว่าถึงเรื่องของ BTU แอร์แล้วหลายคนอาจสงสัยว่าแอร์ที่เราใช้อยู่นั้นมีกี่ BTU จะดู BTU แอร์ ดูตรงไหน อาจเป็นเพราะว่าลืมหรือแผ่นป้ายข้อมูลหลุดหาย อยากขายแอร์มือสอง เป็นต้น ซึ่งโดยปกติแล้วค่า BTU แอร์นั้นสามารถดูได้ง่ายแต่ตำแหน่งที่แสดงจะมีความแตกต่างกันไปตามรูปแบบของแอร์ครับ

 

btu แอร์ ดูตรงไหน
btu แอร์ ดูตรงไหน

โดยปกติแล้ว BTU แอร์ ดูตรงไหนนั้น ถ้าเป็นแอร์บ้าน จะดูได้จากฉลากเบอร์ 5 นอกจากนี้แล้วยังดูได้จากที่ติดไว้บริเวณคอมเพรสเซอร์ หรือบางรุ่นจะมีบอกไว้ที่ข้างคอยล์เย็น ส่วนแอร์ที่เป็นแบบฝังหรือแบบฝ้าเพดาน BTU แอร์ ดูตรงไหน จะต้องดูที่ Name Plate ซึ่งเป็นแผ่นป้ายแสดงข้อมูลที่ติดไว้ที่ตัวโครงของชุด Condensing Unit ที่ติดตั้งไว้ภายนอกอาคาร ซึ่งเป็นมาตรฐานว่าแอร์ทุกเครื่องที่ผ่านมาตรฐานต้องมีแผ่นป้ายนี้เพื่อบอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแอร์ เช่น รุ่น ขนาด BTU ข้อมูลทางไฟฟ้า สารทำความเย็น ข้อมูลผู้ผลิต เป็นต้น แต่หากเป็นแอร์รุ่นเก่าเราสามารถดู BTU แอร์ ได้ที่แผ่นป้ายโลหะที่ตอกเลข BTU เอาไว้ ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลอะไรให้สืบได้หรือไม่รู้ว่า BTU แอร์ ดูตรงไหนได้อีก ให้เปิดฝาครอบออกดูโค้ดรหัสที่ตัวคอมเพรสเซอร์ แล้วมาเทียบในตารางข้อมูลคอมเพรสเซอร์จะได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงที่สุด หรือวิธีสุดท้ายใช้ค่ากิโลวัตต์ (KW) มาคำนวณโดยเอาจำนวนกิโลวัตต์มาคูณด้วย 3,413 จะได้เป็นค่า BTU แอร์ เช่น แอร์ขนาด 2.5 KW = 2.8 x 3413 = 9556.4 BTU (1 วัตต์มีค่าเท่ากับ 3.413 BTU/h)

เพียงเท่านี้เราก็สามารถทราบได้แล้วว่าแอร์ที่เราใช้อยู่นั้นมีกี่ BTU เหมาะกับห้องเราหรือไม่ เพียงแค่รู้วิธีดูว่า BTU แอร์ ดูตรงไหน ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปในการหา BTU แอร์ครับ

Advertisement