วิธีเลือกและคำนวนบีทียู แอร์ให้เหมาะกับห้องของเรา

คำนวนบีทียู
คำนวนบีทียู

ในการเลือกเครื่องปรับอากาศหลายท่านคงสงสัยว่า บีทียู แอร์ คืออะไร BTU ย่อมาจาก British Thermal Unit คือขนาดความสามารถการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ โดย 1 ตันความเย็น = 12,000 BTU เราจึงควรเลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศให้พอเหมาะกับห้อง หาก บีทียู แอร์ สูงไป คอมเพรสเซอร์จะตัดบ่อย ความชื้นในห้องสูง ทำให้ไม่สบายตัว ราคาแพง และสิ้นเปลืองพลังงาน  หาก บีทียู แอร์ ต่ำไป คอมเพรสเซอร์จะทำงานหนัก ต้องทำงานต่อเนื่องตลอดเวลา เพราะทำความเย็นไม่ได้ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ สิ้นเปลืองพลังงาน และอายุการใช้งานคอมเพรสเซอร์แอร์จะลดลง จากตารางด้านล่างจะเป็นการคำนวณขนาด บีทียู แอร์ เปรียบเทียบกับขนาดของห้อง เพื่อความเหมาะสมในการเลือก บีทียู แอร์  ที่ง่ายขึ้นนั่นเอง

คำนวนบีทียู
คำนวนบีทียู

ในรายละเอียดอื่นๆ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงร่วมด้วยก็คือ ขนาดห้องของหน้าต่างและมุมต่างๆของห้อง  ,ทิศทางของห้องนั้นๆว่าโดนแดดมากน้อยเพียงใด , วัสดุหลังคาและผนังมีฉนวนกันความร้อนภายในบ้านหรือไม่ , จำนวนบุคคลที่จะใช้งานในห้องนั้นๆ ว่ามีเท่าใด สูตรการหา บีทียู แอร์อย่างง่ายๆ นอกจากดูจากตารางที่กล่าวมาแล้ว อาจใช้สูตร  BTU =  พื้นที่ห้อง ( กว้าง x ยาว ) x ความแตกต่าง  ซึ่งความแตกต่างที่เป็นตัวคูณด้านหลังคือห้องที่จะทำการติดตั้งแอร์บ้านนั้นเป็นอย่างไร กล่าวคือ ตัวคูณ  600 – 700 หมายถึงห้องที่มีความร้อนน้อยใช้เฉพาะกลางคืน และใช้ตัวคูณ 700 – 800 สำหรับห้องที่มีความร้อนสูงใช้กลางวันมาก ในกรณีที่ห้องที่เพดานสูงกว่า 2.5 เมตร บวกเพิ่ม 4-5% เราก็จะได้ค่า บีทียู แอร์ที่ใกล้เคียงกับที่เราต้องติดตั้งมากขึ้นนั่นเอง

 

Advertisement