เครื่องปรับอากาศ HITACHI Inspire the Next รุ่น RAS – E1 OCYT

เครื่องปรับกากาศ HITACHI Inspire the Next รุ่น RAS – E1 OCYT
เครื่องปรับกากาศ HITACHI Inspire the Next รุ่น RAS – E1 OCYT

เครื่องปรับอากาศ HITACHI
Inspire the Next รุ่น RAS – E1 OCYT

แอร์บ้าน ขนาด 10002 BTU ราคา 16,990 บาท

ระบบฟอกอากาศแบบ ซูเปอร์ฟิลเตชั่นซิสเต็ม

 ระบบกระจายความเย็น 2 ทิศทาง

เครื่องปรับกากาศ HITACHI Inspire the Next รุ่น RAS – E1 OCYT
เครื่องปรับกากาศ HITACHI Inspire the Next รุ่น RAS – E1 OCYT
เครื่องปรับอากาศ HITACHI Inspire the Next รุ่น RAS – E1 OCYT
เครื่องปรับอากาศ HITACHI Inspire the Next รุ่น RAS – E1 OCYT
เครื่องปรับอากาศ HITACHI Inspire the Next รุ่น RAS – E1 OCYT
เครื่องปรับอากาศ HITACHI Inspire the Next รุ่น RAS – E1 OCYT

 

Advertisement