เครื่องปรับอากาศ HITACHI Inspire the Next รุ่น RAS – E1 OCYT

เครื่องปรับกากาศ HITACHI Inspire the Next รุ่น RAS – E1 OCYT
เครื่องปรับกากาศ HITACHI Inspire the Next รุ่น RAS – E1 OCYT

เครื่องปรับอากาศ HITACHI
Inspire the Next รุ่น RAS – E1 OCYT

แอร์บ้าน ขนาด 10002 BTU ราคา 16,990 บาท

ระบบฟอกอากาศแบบ ซูเปอร์ฟิลเตชั่นซิสเต็ม

 ระบบกระจายความเย็น 2 ทิศทาง

เครื่องปรับกากาศ HITACHI Inspire the Next รุ่น RAS – E1 OCYT
เครื่องปรับกากาศ HITACHI Inspire the Next รุ่น RAS – E1 OCYT
เครื่องปรับอากาศ HITACHI Inspire the Next รุ่น RAS – E1 OCYT
เครื่องปรับอากาศ HITACHI Inspire the Next รุ่น RAS – E1 OCYT
เครื่องปรับอากาศ HITACHI Inspire the Next รุ่น RAS – E1 OCYT
เครื่องปรับอากาศ HITACHI Inspire the Next รุ่น RAS – E1 OCYT

 

Advertisement
รีวิว
  • ความสวยงาม
  • ความน่าสนใจ
  • คุณภาพ
4.2

รายละเอียด

เครื่องปรับอากาศ HITACHI Inspire the Next รุ่น RAS – E1 OCYT

แอร์บ้านขนาด 10002 BTU ราคา 16,990 บาท

ระบบฟอกอากาศแบบ ซูเปอร์ฟิลเตชั่นซิสเต็ม

ระบบกระจายความเย็น 2 ทิศทาง