Air condition แปลว่าอะไร มีกี่ประเภท?

air condition แปลว่า
air condition แปลว่า

คำศัพท์ในพจนานุกรมฉบับปัจจุบันคำว่า Air condition แปลว่า เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำให้เย็น เครื่องทำความเย็น หรือที่บ้านเราเรียกง่ายๆว่าแอร์นั่นเอง air condition ไม่ได้มีแต่ในแอร์ที่ใช้ในบ้านเท่านั้น แต่ในเครื่องใช้ไปฟ้าที่ต้องทำความเย็นก็มีตัวนี้ด้วยเช่นกัน

air condition แปลว่า
air condition แปลว่า

Air condition แปลว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้ในการปรับอากาศภายในสถานที่ ในห้อง ในบ้าน หรือว่าเคหสถานอื่นๆที่อยู่ภายใต้อาคาร air condition ไม่ใช่แค่เครื่องปรับอากาศที่สามารถให้ความเย็นและความสะดวกสบายเท่านั้น แต่มันสามารถที่จะฟอกและกรองอากาศเอาแต่สิ่งบริสุทธิ์เท่านั้นการที่เราจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้แต่ละชนิดนั้น มีให้เลือกได้หลายแบบหลายสไตล์มากว่าจะใช้แบบที่ตั้ง แบบแขวน หรือว่าแบบที่ติดผนัง การใช้เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนั้น ต้องคำนึงถึงเรื่องของขนาดด้วย เพราะว่าพื้นที่ในแต่ละสถานที่นั้นมีขนาดที่ไม่เทากัน ขนาดของเครื่องปรับอากาศที่จะทำการติดตั้งก็จะต่างกันด้วย หน่วยของเครื่องปรับอากาศจะคิดเป็น บีทียู ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่แต่ละขนาดในห้องก็จะเกิดอากาศที่เย็นสบายและบริสุทธิ์ และเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในบ้านเรือนนั้นมีอยู่ 2 ประเภทได้แก่ แบบชิ้นเดียว และแบบแยกชิ้น แบบชิ้นเดียวก็จะเป็น air condition ประเภทที่เอาไว้ฝังกับหน้าต่างหรือว่าผนัง ส่วนแบบที่แยกชิ้นก็คือจะต้องทำการต่อท่อและเสียเวลาในการติดตั้งและการเดินน้ำยาด้วย

ความหมายของ Air condition แปลว่าเครื่องปรับอากาศที่ส่วนใหญ่จะเด่นในเรื่องของการทำความเย็น อยู่ในเรื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆด้วย ไม่ใช่เฉพาะแต่แอร์เท่านั้น เครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างที่ใช้ภายในบ้านก็ใช้ระบบการทำงานเหมือนกับ air condition หรือในบางประเทศ air condition ก็ใช้เป็นเครื่องทำความร้อนสำหรับปรับอากาศในกรณีที่อากาศค่อนข้างหนาวเย็น

 

ที่มาบทความ: http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8

Advertisement