เครื่องปรับอากาศ คือ อะไร?

เครื่องปรับอากาศคือ
เครื่องปรับอากาศคือ

ในปัจจุบันการใช้เครื่องปรับอากาศนั้นได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย คนส่วนใหญ่จึงมีความรู้ความเข้าใจเพียงแค่ว่า เครื่องปรับอากาศ คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับทำความเย็นให้กับบริเวณที่พักอาศัย แต่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีการนำมาใช้ในเครื่องปรับอากาศ จึงทำให้เครื่องปรับอากาศในยุคปัจจุบันเป็นอะไรที่มากกว่าความเข้าใจของเรา

เครื่องปรับอากาศคือ
เครื่องปรับอากาศคือ

เดิมทีนั้นเครื่องปรับอากาศ คือ เครื่องที่ใช้สำหรับปรับอุณหภูมิให้ลดลงเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยสภาพอากาศที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาค จึงมีการพัฒนาให้เครื่องปรับอากาศสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ นอกจากนี้แล้วยังสามารถกรองอากาศ ป้องกันเชื้อราในห้อง รวมถึงมีการเพิ่มระบบอื่น ๆ เข้าไปอีกมากมายเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค หลักการทำการงานของระบบทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ คือ การดูดซับความร้อนในห้องออกไป พร้อมกับเปลี่ยนสถานะของสสารด้วยหลักการเดียวกับการระเหยของแอลกกอฮอล์ โดยส่วนประกอบหลักของการทำความเย็นจะประกอบไปด้วย Compressor จะทำหน้าที่หมุนเวียนความเย็นในระบบทำความเย็น ส่วน Condenser มีหน้าที่ในการนำความร้อนออกจากระบบทำความเย็น Evaporator เป็นตัวดูดซับความร้อนในระบบทำความเย็น และ Tube จะเป็นตัวลดความดันของตัวทำความเย็น ส่วน BTU ของเครื่องปรับอากาศ คือ ขนาดทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งในการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของ BTU เป็นอันดับต้น ๆ ด้วย

จะเห็นได้ว่าความจริงแล้ว เครื่องปรับอากาศ คือ เครื่องทำความเย็นชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความสามารถมากกว่าการปรับอุณหภูมิ ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ อย่างลงตัว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดต่อไป

Advertisement