ขั้นตอนและวิธีการติดตั้ง แอร์บ้านติดผนัง เขาทำกันอย่างไร

การติดตั้ง แอร์บ้าน
การติดตั้ง แอร์บ้าน

วิธีการติดตั้ง แอร์บ้านนั้นสำหรับช่างแอร์มืออาชีพถือว่าไม่ใช่เรื่องยาก แต่หากเป็นช่างแอร์มือใหม่แล้วล่ะก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียว เพราะการติดตั้ง แอร์บ้าน จำเป็นต้องใช้ทักษะในระดับหนึ่งร่วมกับเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้ง แอร์บ้าน ซึ่งเราจะยกตัวอย่างการติดตั้ง แอร์บ้านแบบติดผนังมาให้ศึกษากันครับ

การติดตั้ง แอร์บ้าน
การติดตั้ง แอร์บ้าน

วิธีการติดตั้ง แอร์บ้านมีขั้นตอนดังนี้

  1. เลือกสถานที่สำหรับติดตั้งคอยล์ร้อน ควรเป็นที่ที่ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าออกของลม สามารถถ่ายเทอากาศได้สะดวก ง่ายต่อการเดินสายไฟและท่อน้ำทิ้ง มีช่องว่างรอบตัวเครื่องไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
  2. ตำแหน่งที่จะติดตั้งชุดคอยล์เย็นจะต้องแข็งแรง มีพื้นที่ว่างบริเวณรอบตัวเครื่องไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ทิศทางลมส่งและลมกลับจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง จึงจำทำให้การไหลของอากาศเป็นไปโดยสะดวก และตำแหน่งที่ติดตั้งควรให้มีระยะในการเดินท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำยาให้สะดวกและสั้นที่สุด ละเว้นตำแหน่งที่มีแสงแดดส่องถูกโดยตรง
  3. การติดตั้ง แอร์บ้านในส่วนของแผ่นเหล็กแขวน แฟน-คอยล์ ยูนิต จะต้องยึดติดกับผนังด้วยสกรูให้แน่นไม่ให้มีช่องว่างระหว่างแผ่นเหล็กกับผนัง
  4. ทำการตรวจสอบแผ่นเหล็กว่าแน่นหรือไม่เพราะอาจทำให้เกิดเสียงดังขณะที่เครื่องทำงานได้ ในกรณีที่ให้ท่อออกด้านหลังเครื่องจะต้องเจาะผนังให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร เพื่อให้ท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำยาทะลุผ่านได้ หากเป็นเครื่องที่มีท่อออกด้านข้างจะต้องบากเครื่องตามแนวที่กำหนด
  5. พันท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้งด้วยเทปพันท่อเข้าด้วยกัน เพื่อให้สะดวกต่อการติดตั้ง แอร์บ้าน
  6. แขวนตัวเครื่องเข้ากับแผ่นเหล็กยึดให้เรียบร้อย และต้องระวังไม่ให้ท่อน้ำทิ้งเอียงขึ้นข้างบน จากนั้นจึงต่อกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง

วิธีการติดตั้ง แอร์บ้านที่กล่าวไว้ในข้างต้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างการติดตั้งเท่านั้น ซึ่งในสถานการณ์จริงอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณีไป

Advertisement