การคำนวณพื้นที่เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมมากที่สุด

การ คำนวณ พื้นที่ เครื่อง ปรับอากาศ
การ คำนวณ พื้นที่ เครื่อง ปรับอากาศ

ในหนึ่งห้องที่ต้องทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แต่ละห้องมีขนาดที่ไม่เท่ากัน มีพื้นที่ที่ไม่เท่ากันอยู่แล้ว ดังนั้นการติดตั้งเครื่องปรับอากาศจึงจำเป็นจะต้องมีการคำนวณพื้นที่เครื่องปรับอากาศก่อนทุกครั้งเสมอ เพื่อการทำงานที่ดีมีคุณภาพและความสะดวกสบายที่กำลังจะตามมา

การ คำนวณ พื้นที่ เครื่อง ปรับอากาศ
การ คำนวณ พื้นที่ เครื่อง ปรับอากาศ

การคำนวณพื้นที่เครื่องปรับอากาศในแต่ละห้องนั้น ควรจะมีการกำหนดขนาดบีทียูที่ต้องใช้มาก่อนเบื้องต้น เพราะว่ามันจะช่วยให้ห้องนั้นมีอากาศที่สามารถถ่ายเทได้อย่างทั่วถึงมากที่สุด ทางที่ดีควรปรึกษาช่างผุ้เชี่ยวชาญ เพราะนอกจากว่าจะทำการคำนวณพื้นที่เครื่องปรับอากาศให้มันเหมาะสมกับขนาดห้องเรียบร้อยแล้ว ยังจะต้องคำนวณอีกว่าในห้องนั้นมีข้าวของเครื่องใช้หรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่มากเพียงใด ก็มีผลต่อการคำนวรด้วยเช่นเดียวกัน เราสามารถที่จะคำนวณเองคร่าวๆได้แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องติดเครื่องปรับอากาศอย่างจริงจัง เราควรที่จะปรึกษาช่างเพื่อทำการคำนวรอย่างจริงจังอีกครั้งเพื่อความแน่นอน หรือว่าลักษณะพิเศษของบางห้องเช่นอยู่ทางด้านทิศตะวันตกอาจจะต้องคำนวณใหม่เพราะว่าช่วงบ่ายจะได้รับแสงแดดที่รุนแรงมากกว่า ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเล็กหรือต่ำกว่านั้นมันอาจจะต้องใช้งานหนักมากขึ้น ตัวอย่างเช่นถ้าเป็นห้องนอนที่ใหญ่มากพอสมควรที่จะใช้ขนาด 12000 บีทียู แต่ว่าใช้งานเครื่องปรับอากาศเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น อาจจะใช้แค่ 9000 บีทียูก็ได้ ดูจากพื้นที่และเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในด้วย

การคำนวณพื้นที่เครื่องปรับอากาศมันต้องดูจากองค์ประกอบหลายๆอย่าง ห้องเล็กหรือใหญ่มันก็คือส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้น ต้องอาศัยความชำนาญในการคำนวณด้วย เพราะว่าถ้าทำการคำนวณพื้นที่เครื่องปรับอากาศที่ผิดพลาดไป มันก็อาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกสบาย และเปลืองค่าไฟมากกว่าเดิม เลือกขนาดที่มากกว่าเล็กน้อยเผื่อไว้

Advertisement