เครื่องปรับอากาศ TOSHIBA AIR CONDITIONING รุ่น RAS – 138 KCVXY

เครื่องปรับอากาศ TOSHIBA AIR CONDITIONING รุ่น RAS – 138 KCVXY
เครื่องปรับอากาศ TOSHIBA AIR CONDITIONING รุ่น RAS – 138 KCVXY

เครื่องปรับอากาศ TOSHIBA
AIR CONDITIONING  รุ่น RAS – 138 KCVXY

แอร์บ้าน ขนาด11747 BTU ราคา 22,994 บาท 

ระบบกรองอากาศ 7 ชั้น Super OXI Deoและ

Super Sterzer  /ตั้งเวลาเปิด – ปิด 24 ชั่วโมง  รับ

ประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี

เครื่องปรับอากาศ TOSHIBA AIR CONDITIONING  รุ่น RAS – 138 KCVXY
เครื่องปรับอากาศ TOSHIBA AIR CONDITIONING รุ่น RAS – 138 KCVXY
เครื่องปรับอากาศ TOSHIBA AIR CONDITIONING  รุ่น RAS – 138 KCVXY
เครื่องปรับอากาศ TOSHIBA AIR CONDITIONING รุ่น RAS – 138 KCVXY
Advertisement
รีวิว
  • คุณสมบัติ
  • ราคา
  • ความเย็น
4.3

รายละเอียด

เครื่องปรับอากาศ TOSHIBA AIR CONDITIONING รุ่น RAS – 138 KCVXY

แอร์บ้าน ขนาด11747 BTU ราคา 22,994 บาท

ระบบกรองอากาศ 7 ชั้น Super OXI Deoและ Super Sterzer /

ตั้งเวลาเปิด – ปิด 24 ชั่วโมง รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี