เครื่องปรับอากาศ SHARP รุ่น AH-PTX14

เครื่องปรับอากาศ SHARP รุ่น AH-PTX14
เครื่องปรับอากาศ SHARP รุ่น AH-PTX14

เครื่องปรับอากาศ SHARP

รุ่น AH-PTX14

แอร์บ้าน ขนาด 11310 BTU ราคา 29,900 บาท

ระบบฟอกอากาศแบบ Plasma Quarter คู่

ระบบกระจายความเย็น 4 ทิศทาง

ควบคุมอุณหภูมิขณะหลับ/ระบบควบคุมความเย็น

เครื่องปรับอากาศ SHARP รุ่น AH-PTX14
เครื่องปรับอากาศ SHARP รุ่น AH-PTX14
เครื่องปรับอากาศ SHARP รุ่น AH-PTX14
เครื่องปรับอากาศ SHARP รุ่น AH-PTX14

Advertisement