เครื่องปรับอากาศ SHARP รุ่น AH-M10

เครื่องปรับอากาศ SHARP รุ่น AH-M10
เครื่องปรับอากาศ SHARP รุ่น AH-M10

เครื่องปรับอากาศ SHARP

รุ่น AH-M10

แอร์บ้าน ขนาด 1235 BTU ราคา 14,900 บาท

ระบบฟอกอากาศ แบบไฟฟ้าสถิต EPS

ระบบกระจายความเย็น 2 ทิศทาง

ระบบควบคุมอุณหภูมิขณะหลับ/ระบบเร่งความเย็น

เครื่องปรับอากาศ SHARP รุ่น AH-M10
เครื่องปรับอากาศ SHARP รุ่น AH-M10
เครื่องปรับอากาศ SHARP รุ่น AH-M10
เครื่องปรับอากาศ SHARP รุ่น AH-M10

Advertisement