เครื่องปรับอากาศ Panasonic รุ่น CS-PSSMKT

เครื่องปรับอากาศ Panasonic รุ่น CS-PSSMKT
เครื่องปรับอากาศ Panasonic รุ่น CS-PSSMKT

เครื่องปรับอากาศ Panasonic

รุ่น CS-PSSMKT

แอร์บ้าน ขนาด 8871 BTU ราคา 22,700 บาท

ระบบฟอกอากาศแบบ Super AlaruBluter /ระบบกระจายความเย็น

2 ทิศทาง/ระบบความคุมความชื้น/ระบบเร่งความเย็น

เครื่องปรับอากาศ Panasonic รุ่น CS-PSSMKT
เครื่องปรับอากาศ Panasonic รุ่น CS-PSSMKT

Advertisement