เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น ATOSJV28

เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น ATOSJV28
เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น ATOSJV28

เครื่องปรับอากาศ DAIKIN

รุ่น ATOSJV28  

แอร์บ้าน ขนาด 9076 BTU ราคา 18,300 บาท

ระบบฟอกอากาศโฟโตแลคตาไลติก / Power Full Mode

 

เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น ATOSJV28
เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น ATOSJV28

Advertisement