เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น ATOSJV28

เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น ATOSJV28
เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น ATOSJV28

เครื่องปรับอากาศ DAIKIN

รุ่น ATOSJV28  

แอร์บ้าน ขนาด 9076 BTU ราคา 18,300 บาท

ระบบฟอกอากาศโฟโตแลคตาไลติก / Power Full Mode

 

เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น ATOSJV28
เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น ATOSJV28
Advertisement
  • ราคา
  • คุณภาพ
  • ความเย็น
4.7

รายละเอียด

เครื่องปรับอากาศ DAIKIN

รุ่น ATOSJV28

แอร์บ้าน ขนาด 9076 BTU ราคา 18,300 บาท

ระบบฟอกอากาศโฟโตแลคตาไลติก / Power Full Mode