วิธีเลือกซื้อแอร์บ้านราคาถูกที่สุด

แน่นอนว่าของที่เราต้องการ ถ้าซื้อมาด้วยราคาที่ถูกกว่าคนอื่น คงเป็นสุดยอดปรารถนาของใครหลายๆท่านเป็นแน่ การเลือกซื้อแอร์บ้านก็เช่นเดียวกัน หากเราต้องการมีไว้ใช้ที่บ้าน เราก็ต้องอยากได้ แอร์บ้านราคาถูกที่สุด และมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมด้วย

แอร์บ้านราคาถูกที่สุด
แอร์บ้านราคาถูกที่สุด

โดยการเลือก แอร์บ้านราคาถูกที่สุด มีวิธีการดังนี้

  1. ประเภทของ เครื่องปรับอากาศ หรือ แอร์บ้าน แบ่งออกเป็นประเภทตามลักษณะความต้องการใช้งาน ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งแตกต่างกันไป การเลือกให้ได้ แอร์บ้านราคาถูกที่สุด ขนาดของ BTU รูปลักษณ์ภายนอกที่เหมาะสมกับสถานที่ติดตั้ง ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการตัดสินใจในการซื้อเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ซื้อ
  2. ขนาดความเย็นของ เครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน เป็นความสำคัญอันดับแรกๆ ในการเลือกซื้อ เครื่องปรับอากาศ คือต้องเลือกขนาด การทำความเย็นของ เครื่องปรับอากาศ ให้พอเหมาะกับห้องและการใช้งาน โดยหน่วยความเย็นที่เรารู้จักกันดี เรียกว่า BTU (ฺBritish Thermal Unit) คือ ขนาดทำความเย็นของ เครื่องปรับอากาศ มีหน่วยดังนี้ 1 ตันความเย็น เท่ากับ 12000 BTU/hr.
  3.   มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 นอกจากจะต้องการ   แอร์บ้านราคาถูกที่สุด แล้วควรเลือกแอร์บ้านที่มีฉลากประหยัดไฟ เพื่อความคุ้มค่าต่อการจ่ายค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนด้วย
  4. คุณสมบัติพิเศษต่างๆ  ของเครื่องปรับอากาศ เช่น ฟิลเตอร์กรองอากาศ การกำหนดความเร็ว ความแรงของมอเตอร์ การปรับทิศทางลม การออกแบบเพื่อความสวยงามของห้อง
  5. การติดตั้งและการบำรุงรักษา  แอร์บ้าน ต้องทำโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น และการใช้ ครื่องปรับอากาศให้เต็มประสิทธิภาพ ต้องคำนึงถึงแผนการบำรุงรักษา  อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วย

การเลือก แอร์บ้านราคาถูกที่สุด  ไม่ใช้เรื่องราคาเพียงอย่างเดียวแต่ปัจจัยอื่นก็มีผลต่อการใช้งานเช่นกัน การตัดสินใจซื้อจึงควรมองให้รอบด้าน  ความคุ้มค่าหลังจากที่ติดตั้งใช้งานแล้วต่างหาก จะเป็นตัวตัดสินว่าเราได้ แอร์บ้านราคาถูกที่สุด  หรือไม่?

แอร์บ้านราคาถูกที่สุด
แอร์บ้านราคาถูกที่สุด

วิธีเลือกซื้อแอร์บ้านราคาถูกที่สุด

แน่นอนว่าของที่เราต้องการ ถ้าซื้อมาด้วยราคาที่ถูกกว่าคนอื่น คงเป็นสุดยอดปรารถนาของใครหลายๆท่านเป็นแน่ การเลือกซื้อแอร์บ้านก็เช่นเดียวกัน หากเราต้องการมีไว้ใช้ที่บ้าน เราก็ต้องอยากได้ แอร์บ้านราคาถูกที่สุด และมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมด้วย   โดยการเลือก แอร์บ้านราคาถูกที่สุด มีวิธีการดังนี้

  1. ประเภทของ เครื่องปรับอากาศ หรือ แอร์บ้าน แบ่งออกเป็นประเภทตามลักษณะความต้องการใช้งาน ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งแตกต่างกันไป การเลือกให้ได้ แอร์บ้านราคาถูกที่สุด ขนาดของ BTU รูปลักษณ์ภายนอกที่เหมาะสมกับสถานที่ติดตั้ง ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการตัดสินใจในการซื้อเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ซื้อ
  2. ขนาดความเย็นของ เครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน เป็นความสำคัญอันดับแรกๆ ในการเลือกซื้อ เครื่องปรับอากาศ คือต้องเลือกขนาด การทำความเย็นของ เครื่องปรับอากาศ ให้พอเหมาะกับห้องและการใช้งาน โดยหน่วยความเย็นที่เรารู้จักกันดี เรียกว่า BTU (ฺBritish Thermal Unit) คือ ขนาดทำความเย็นของ เครื่องปรับอากาศ มีหน่วยดังนี้ 1 ตันความเย็น เท่ากับ 12000 BTU/hr.
  3.   มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 นอกจากจะต้องการ   แอร์บ้านราคาถูกที่สุด แล้วควรเลือกแอร์บ้านที่มีฉลากประหยัดไฟ เพื่อความคุ้มค่าต่อการจ่ายค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนด้วย
  4. คุณสมบัติพิเศษต่างๆ  ของเครื่องปรับอากาศ เช่น ฟิลเตอร์กรองอากาศ การกำหนดความเร็ว ความแรงของมอเตอร์ การปรับทิศทางลม การออกแบบเพื่อความสวยงามของห้อง
  5. การติดตั้งและการบำรุงรักษา  แอร์บ้าน ต้องทำโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น และการใช้ เครื่องปรับอากาศให้เต็มประสิทธิภาพ ต้องคำนึงถึงแผนการบำรุงรักษา  อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วย

การเลือก แอร์บ้านราคาถูกที่สุด  ไม่ใช้เรื่องราคาเพียงอย่างเดียวแต่ปัจจัยอื่นก็มีผลต่อการใช้งานเช่นกัน การตัดสินใจซื้อจึงควรมองให้รอบด้าน  ความคุ้มค่าหลังจากที่ติดตั้งใช้งานแล้วต่างหาก จะเป็นตัวตัดสินว่าเราได้ แอร์บ้านราคาถูกที่สุด  หรือไม่?

Advertisement