ความแตกต่างระหว่างเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Mr.Slim และ Heavy Duty ที่คุณอาจยังไม่รู้    

หากพูดถึงเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi แล้ว เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักชื่อของ Mr.Slim และ Heavy Duty แต่มีน้อยคนนักที่จะรู้จักถึงความแตกต่างของเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi ทั้งสองแบบนี้ว่าแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งเราได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ให้ได้อ่านต่อจากนี้แล้วครับ

เครื่อง ปรับอากาศ mitsubishi
เครื่อง ปรับอากาศ mitsubishi

ข้อแตกต่างแรกของเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Mr.Slim และ Heavy Duty ก็คือผู้ผลิตและจัดจำหน่าย โดย Mr.Slim นั้นถูกผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ส่วน Heavy Duty ผลิตโดยบริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด และจัดจำหน่ายโดยบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด ข้อแตกต่างที่สองคือคอมเพรสเซอร์แอร์ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi ซึ่ง Mr.Slim จะใช้ของ SCI ที่ผลิตโดยบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อินดัสตรี่ส์ จำกัด ส่วน Heavy Duty จะใช้ของ THACOM ผลิตโดยบริษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด ข้อแตกต่างที่สามคือชิ้นส่วนอื่น ๆ เช่น วัสดุประเภทพลาสติก ซึ่งจากการเปรียบเทียบของหลายแหล่งข้อมูลพบว่าในสภาวะและอายุการใช้งานที่เทียบเท่ากัน เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Mr.Slim ค่อนข้างมีคุณภาพมากกว่า Heavy Duty ทั้งการเปลี่ยนสี การกรอบเปราะ การหดตัวในอากาศเย็น ข้อแตกต่างสุดท้ายคือเรื่องของตัวรับ – ส่งสัญญาณรีโมทคอนโทรล ซึ่งผู้ใช้เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty บางส่วนพบปัญหาในการใช้งานบ่อยครั้ง

เครื่อง ปรับอากาศ mitsubishi
เครื่อง ปรับอากาศ mitsubishi

อย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi ที่เราได้รวบรวมมานั้นเป็นเพียงแค่การรีวิวจากข้อมูลที่ได้จากการแจ้งซ่อมแอร์และเสียงบอกเล่าจากผู้ใช้งานเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi บางส่วนเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนาในการโจมตีหรือแฝงโฆษณาแต่อย่างใด ซึ่งในปัจจุบันอาจมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว จึงขอเรียนมาเพื่อทราบและทำความเข้าใจ

 

Advertisement