ราคาแอร์บ้านพร้อมติดตั้งที่ดีควรพิจารณาอะไรบ้าง ?

               การแข่งขันด้านการขายในปัจจุบัน ราคาแอร์บ้านพร้อมติดตั้ง จึงเป็นโปรโมชั่นหนึ่งที่มักรวมราคาเข้าไปในแอร์ใหม่แทบทุกรุ่น ซึ่งสังเกตได้ว่าถ้าเครื่องปรับอากาศเครื่องใด    มีาคาแอร์บ้านพร้อมติดตั้ง ด้วยแล้วย่อมได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นพิเศษชนิดเรียกได้ว่า รุ่นที่ไม่แถมติดตั้งฟรี แทบจะขายไม่ได้เลย เพราะราคาค่าติดตั้งอย่างเดียวปกติจะมีราคาอยู่ที่ 2,500 – 3,000 บาทเลยทีเดียว แต่ตามห้างและร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็ทราบดีว่าผู้บริโภค เมื่อซื้อแอร์แล้วก็ต้องการการติดตั้งที่ดีมีคุณภาพด้วย เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานที่นาน การเลือกเพื่อนำมาใช้งานจึงต้องเลือกรุ่นและการติดตั้งที่ดี  ซึ่งปัจจุบันราคาแอร์บ้านพร้อมติดตั้ง  จะมีอุปกรณ์แถมมาให้ในวันที่ทำการติดตั้ง คือ ขาแขวนคอมเพรสเซอร์ , รางครอบท่อน้ำยาแอร์ยาว 4 เมตร ,ท่อน้ำยาแอร์ยาว 4 เมตร ,เบรกเกอร์ 1 ชุด ,สายไฟยาว 10 เมตร , ท่อน้ำทิ้งยาว 10 เมตร  ส่วนราคาค่าอุปกรณ์ส่วนเกินจากราคาแอร์บ้านพร้อมติดตั้ง จะคิดในเรทราคารางครอบท่อน้ำยาแอร์ 200 บาทต่อเมตร / สายไฟและท่อน้ำทิ้ง 50 บาทต่อเมตร /ท่อน้ำยาแอร์ติดผนัง 9,000-12,000 บีทียู: 450 บาทต่อเมตร 18,000-24,000 บีทียู: 550 บาทต่อเมตร / ท่อน้ำยาแอร์แขวนและแอร์สี่ทิศทาง 800 บาทต่อเมตร เลยทีเดียว

แอร์บ้านพร้อมติดตั้ง
แอร์บ้านพร้อมติดตั้ง

โดยปกติแล้วการขายราคาแอร์บ้านพร้อมติดตั้ง  มักจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากรายการของแถม เพราะช่างที่ทำการติดตั้งจะให้คำแนะนำสำหรับพื้นที่ติดตั้งที่เหมาะสมที่สุดก่อนทำการติดตั้งอยู่แล้ว การติดตั้งในที่ไม่เหมาะสมหรือเดินสายแอร์ไกล นอกจากจะต้องเพิ่มราคาอุปกรณ์ติดตั้งแล้ว ยังจะต้องใช้น้ำยาแอร์เพิ่มขึ้นด้วย จึงมีค่าใช้จ่ายและวิธีการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

 

Advertisement