แท็ก CS-PS9RKT

แท็ก: CS-PS9RKT

Block title

วิธีง่าย ๆ ที่จะทำให้คุณรู้ว่า BTU แอร์ ดูตรงไหน

การดู BTU แอร์นั้นเชื่อว่าส่วนมากแล้วไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่องนี้เลยหลังจากที่ซื้อแอร์แล้ว จะรู้ตัวอีกที่ก็ตอนที่มีคนถามว่าใช้แอร์กี่ BTU จะตอบว่าไม่รู้ก็กระไรอยู่ จะดูเองก็ไม่รู้ว่า BTU แอร์ ดูตรงไหน สำหรับช่างแอร์มือใหม่ในบางครั้งที่ต้องซ่อมแอร์กลับหาขนาด BTU ไม่ได้เพราะฉลากข้อมูลเสียหายไปหมดแล้ว ซึ่งโดยปกติแล้ว BTU แอร์ นั้นสามารถดูได้ง่ายเพียงแค่เรารู้วิธีดูว่า BTU แอร์ ดูตรงไหนเท่านั้นจะรู้ได้อย่างไรว่า BTU แอร์ ดูตรงไหน นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของแอร์ด้วย...