เครื่องปรับอากาศ HITACHI รุ่น Inspire the Next RAS – S10CDT

เครื่องปรับอากาศ HITACHI รุ่น Inspire the Next RAS - S10CDT
เครื่องปรับอากาศ HITACHI รุ่น Inspire the Next RAS - S10CDT

เครื่องปรับอากาศ HITACHI
รุ่น Inspire the Next RAS – S10CDT

แอร์บ้าน ขนาด 9538 BTU  ราคา 17,490 บาท
ฟอกอากาศ Nano Titanium Stalness Pre-Filter
กระจายความเย็น 2 ทิศทาง

เครื่องปรับอากาศ HITACHI รุ่น  Inspire the Next RAS - S10CDT
เครื่องปรับอากาศ HITACHI รุ่น Inspire the Next RAS – S10CDT
Advertisement